Disclaimer

Contact

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website en informatie beschikbaar gesteld door
Autorijschool Annelies.

 

De website

Bij de opbouw en de inhoud van deze website is veel zorg en aandacht besteed. Ondanks deze zorg
en aandacht is het mogelijk dat informatie die hier gepubliceerd is onvolledig of onjuist is. Alle
informatie is beschikbaar gesteld door Autorijschool Annelies.
Bij onvolkomenheden of fouten zal er de grootst mogelijke aandacht worden besteed dit zo spoedig
mogelijk te corrigeren. Aan geen enkele informatie kunnen rechten worden ontleend.
Voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik va deze website dan wel door via de
website ter beschikking gestelde informatie kan Autorijschool Annelies niet aansprakelijk worden
gesteld.

 

Resultaten, foto’s en reviews van klanten

Resultaten, foto’s en reviews van klanten welke op deze website staan zijn hun ervaringen en/of
opinies. Reviews en resultaten zijn persoonlijk en kunnen niet gegarandeerd worden. Resultaten zijn
persoonlijk en zullen daardoor verschillen. Resultaten bieden geen garantie.
Geschillen door het gebruik van deze website, op welke wijze dan ook, kunnen worden voorgelegd
aan een bevoegde rechter.

Zoek je ook een betrouwbare autorijschool in Alkmaar?

Volg dan je rijlessen bij Autorijschool Annelies! Wij zetten ons voor de volle 100 procent voor jou in. Neem nu contact op voor je rijlessen in Alkmaar.